Regulamin

Regulamin

Zobacz posługi poszczególnych grup liturgicznych tutaj.

 

Uwagi ogólne
1. Do grona ministrantów mogą być przyjęci chłopcy, którzy:
– przyjęli Sakrament Chrztu
– otrzymali zgodę rodziców,
– pragną bliższej więzi z Chrystusem i chcą pomagać kapłanom przez pełnienie posług w liturgii Kościoła.

2. Zasady postępowania ministranta:
* Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki,
* Służy Chrystusowi w ludziach okazując bliźnim szacunek i pomoc,
* Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem,
* Rozwija w sobie życie Boże,
* Poznaje liturgię i żyje nią,
* Wnosi wszędzie prawdziwą radość,
* Zdobywa kolegów dla Chrystusa,
* Jest pilny i sumienny w nauce i pracy.

 

WYCIĄG Z REGULAMINU
(dostępny również w dzienniczkach) – pełny dostępny tutaj.
Drodzy Rodzice i ministranci!

1. Jako duszpasterze Liturgicznej Służby Ołtarza bardzo cieszymy się, że jako ministranci chcecie służyć w przy ołtarzu na Poczekajce!

2. W celu poprawnego spełniania czynności liturgicznych i innych obowiązków przez ministrantów, jak też dla osobistej formacji duchowej ministranci zobowiązani są do udziału w cotygodniowych zbiórkach, które odbywają się przez cały czas trwania roku formacyjnego (październik – czerwiec), według porządku ustalonego przez opiekunów grup.

3. Wypełnianie posług liturgicznych odbywa się w ramach dyżurów wyznaczonych na niedziele i dni powszednie, jak też podczas nabożeństw okolicznościowych (Różaniec, Roraty, Droga krzyżowa, Nabożeństwa majowe i czerwcowe)

4. Każdemu ministrantowi przydzielane jest w ciągu tygodnia „obowiązkowe służenie” na jednej Mszy Św. niedzielnej – wg comiesięcznego grafika – oraz w na wybranej Mszy Świętej w dniu powszednim.

5. Grafik asyst ustala opiekun w porozumieniu z ministrantami.

6. Ministranci sumiennie zapoznają się z dyżurami, a w domu posiadają dziennik swojego „służenia” oraz przynoszą go do kościoła i na zbiórki.
• Należy zaznaczyć, jakiego dnia mam dyżur wpisując X nad dniem tygodnia
• Należy wpisać godzinę Mszy Świętej niedzielnej
• Należy prosić o podpis opiekuna grupy lub braci

7. Podpis świadczący o obecności na zbiórce i dyżurze jest warunkiem służenia w niedzielę.

8. Punktacja

PUNKTY:  

ZA OBECNOŚĆ NA DYŻURZE: 2 PUNKTY ( MSZA W NIEDZIELĘ, DZIEŃ POWSZEDNI, NA NABOŻEŃSTWIE I NA ZBIÓRCE)

2

Msze zwykłe (na tygodniu)

2

Msze uroczyste (w niedzielę i uroczystości)

2

Nabożeństwo

2

Na zbiórce

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

5

Msza

5

Spowiedź

DODATKOWO  W NIEDZIELĘ I W TYGODNIU:

2

Chrzest

2

Ślub

SPECJALNE UROCZYSTOŚCI:

20

Wielki Czwartek

20

Wielki Piątek

20

Wielka Sobota

20

Rezurekcja (Wielkanoc)

20

Poniedziałek wielkanocny

20

Pasterka (Wigilia)

20

I Dzień Świąt

20

II Dzień Świąt

20

Boże Ciało

20

Wszystkich Świętych

10

Rekolekcje

30

Pielgrzymka

9. Ministrant, który opuści zbiórkę lub dyżur z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba, okolicznościowe zajęcia szkolne) lub z ważnych powodów rodzinnych, może tę nieobecność usprawiedliwić – nie otrzymuje wtedy punktów ujemnych. W tym celu ministrant przekazuje opiekunom pisemne usprawiedliwienie zawierające datę i przyczynę nieobecności oraz podpis jednego z rodziców. Usprawiedliwienia należy dokonać podczas najbliższej zbiórki, w której ministrant będzie brał udział lub w zakrystii. Można również zadzwonić do opiekuna lub wysłać emaila.

10. Nagrody
• Duszpasterz Ministrantów może przyznać ministrantowi nagrodę okolicznościową
• Na koniec roku formacyjnego (w czerwcu) szczególnie wyróżniający się ministranci mogą otrzymać nagrody (wycieczka lub nagroda rzeczowa). Podstawą przyznawania nagród stanowi punktacja za cały rok formacyjny (czerwiec – maj).
• Formą nagrody jest wspólna wycieczka organizowana pod koniec roku formacyjnego. Możliwe są także w ciągu roku inne formy rekreacji.

11. Kary
• Wobec ministranta zaniedbującego przyjęte na siebie obowiązki lub w inny sposób lekceważącego przestrzeganie regulaminu będą stosowane kary:
o indywidualne upomnienie przez opiekuna
o upomnienie przez Duszpasterza SL i rozmowa z rodzicami,
o zawieszenie w funkcji ministranta,
o wydalenie z grona ministrantów.
• rodzaju kary decyduje opiekun
• Za nieusprawiedliwione opuszczenie obowiązkowego dyżuru lub zbiórki ministranci otrzymują zakaz służenia w niedzielę.


stat4uSzymonM

Wtyczki społecznościowe